ശങ്കരനാരായണ പണിക്കർ

നിരവധി ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ഒരു മനുഷ്യൻ                                                                                                            – ദീപക് നായർ ശങ്കരനാരായണ പണിക്കർ – ദുബായിലെ സൺ പബ്ലിഷിംഗ് എഫ്‌ഇസഡ് എൽഎൽസിയുടെ…

Sankara Narayana Panicker

A Man Who Touched Several Hearts – By Deepak Nair Sankara Narayana Panicker – former Managing…

ROSEWOOD AMAALA TO BRING AN ULTRA-LUXURY AND REGENERATIVE ESCAPE TO THE SHORES OF THE RED SEA

Rosewood Hotels & Resorts expands further into this stunning stretch of coastline with a resort focused…

Awesome Experiences For All: Samsung Galaxy A54 5G And Galaxy A34 5G Launch In Oman

With Samsung’s brighter display, more advanced cameras and longer battery life than previous models, the new…

Oman Sustainability Week Witnesses Significant Rise In Attendees Throughout The Week; Reaffirms Success In Showcasing Innovative Initiatives While Advocating Sustainable Practices

20 March, Muscat: The highly-anticipated national-level event, Oman Sustainability Week (OSW), came to a successful close on…

KR Group Supports MoCSY’s ‘Innovative Leader Programme’

Muscat: Continuing its mission to inspire young change-makers to learn, collaborate, innovate, and co-create solutions, Khimji Ramdas…

Khimji Ramdas Eshraqa To Provide Employment For DHH Job-Seekers

Muscat: Dedicated to building a more inclusive society, Khimji Ramdas (KR) Eshraqa has entered into an agreement…

Optimising Solutions To Better Customer Experience, Bank Nizwa Invest In Digital Onboarding

07 February 2023, Muscat: The Sultanate of Oman’s leading and most trusted Islamic bank, Bank Nizwa, has…

Sohar International Continues Supporting Injaz Oman; Collaborates On Two New Programs For Students

Muscat. January 30. As an organization that is invested in the youth of the country, Sohar International…

Red Sea Global Awards Major Infrastructure Contract Worth Nearly SAR One Billion For Amaala

Riyadh, January 2023: Red Sea Global (RSG), the multi-project developer behind the world’s most ambitious regenerative tourism…